Palvelut

Palveluitani ovat:

1. Lämpökuvaukset
Lämpökamerakuvauspalvelu, jossa voidaan valita erityyppinen ja asteinen lämpökuvaus.
Lämpökuvauksessa voidaan selvitettää rakennuksen ulkovaipan lämpötekninen kunto, lämmöneristyskerroksen toimivuus, rakenteen ilmavuodot, asumisviihtyvyystekijöitä (ilman virtausreittejä), tietyin edellytyksin kosteusvaurioita ja LVIS-laitteiden toimintaa sekä mm. lattialämmitysputkien sijainteja.
Lämpökamerakuvauksella selvität rakenteita rikkomatta korjausrakentamistarpeita tai rakennuksen nykyisen kunnon.
2. Rakennusten tiiviysmittaukset
Tiiviysmittauksella selviää rakennuksen ilmatiiviys (=ilmavuotoluku). Mittaus voidaan tehdä joko uudiskohteeseen tai olemassa olevaan rakennukseen. Tiiviysmittauksen yhteydessä voidaan voutopaikat paikantaa lämpökameralla (tai savuilla, kun lämpötilaeroja ei ole).
Tiiviysmittauksen tulos kertoo rakentamisen huolellisuudesta, suunnittelusta ja materiaalivalinnoista.
Uudiskohteessa tiiviysmittaus voidaan tehdä ennen rakennuksen pintatöitä, jolloin mahdollisesti löytyvien vikojen korjaaminen voidaan tehdä välittömästi. Mittaus voidaan tehdä, kun rakennuksen ilmasulut on asennettu ja kaikki ilmasulun läpiviennit on tehty sekä ovet ja ikkunat asennettu.
3. Energiatodistuksia ja energiaselvityksiä

Rakennusten energiatodistuksia niin uudiskohteisiin kuin olemassa oleviin taloihin. Lisäksi korjaus- ja muutostöiden johdosta tehtävät energiatehokkuusselvityksiä asetuksen 4/2013 mukaan.